Enebolig Vigra
Sted: Vigra
Prosjekttype: Nybygg enebolig
Ferdigstilt: 2018